LaPerm officiellt godkänd ras i FIFé sedan 1 oktober 2015

Standard för LaPerm:

Vi som är medlemmar i SVERAK (Sverige), Felis Danica (Danmark) och NRR (Norge) samt Soumen Kissaliitto (Finland) följer FIFé standard – LaPermen fick sitt preliminära godkännade vid FIFes generalförsamling i Madrid 31 Maj 2013, och blev fullt godkänd på generalförsamlingen i Portugal i maj 2015!!
Inom de flesta förbund gäller i stort sett samma standard, det är endast mindre detaljer som skiljer dem åt.
Nedan finns länkar till olika förbunds LaPerm standard.

Förbund som är medlemmar i World Cat Congress:

Övriga förbund:

  • ACFA – American Cat Fanciers Association
  • LOOF – Livre Officiel des Origines Félines