LaPerms of Scandinavia står för seriositet & kvalitet

LaPerms of Scandinavia är en sida för seriösa skandinaviska LaPerm uppfödare med samarbete och kvalitet i fokus.
De uppfödare som finns med på uppfödarsidan har alla förbundit sig att, trots det inte finns något officiellt hälsoprogram för LaPerm i dagsläget, bl.a följa det test-program som tagits fram av PawPeds och Nordiska RexRingen för LaPerm. Allt för att hålla rasen så frisk som möjligt. Vilka tester som skall utföras kan ni läsa mer om på avelssidan.

Syftet med samarbetsgruppen är att arbeta gemensamt för rasen genom att planera kullar och nya importer tillsammans för att få så bred avelsbas som möjligt. Vi rådgör om vilka kattungar som sparas för avel, vilka nya blodslinjer som kan tillföra avelsbasen mest beträffande päls, typ samt det speciella temperament som kännetecknar LaPermen.

Vi arbetar för att öka antalet LaPermer i Scandinavien/Norden och visar upp rasen på kattens dag, utställningar, mässor mm. Vi ska alla arbeta gemensamt för att hålla en hög kvalitet på våra katter och en hög standard i våra katterier för att behålla en hög status på katter i allmänhet och LaPermer i synnerhet.

Prisdumpning och huskattsavel / oregistrerade ungar är oacceptabelt och innebär så klart att man inte har i samarbetsgruppen att göra!

Vi har många goda kontakter med utländska uppfödare som vi samarbetar med.
Även här i Sverige har LaPermen ökat stadigt de senaste åren och flera nya uppfödare har kommit till.
Vi har även någon uppfödare som registrerar genom TICA och WCF (fd IDP).

För en kostnad av 200kr / kalenderår får uppfödare i samarbetsgruppen möjlighet att synas på uppfödarsidan och kan även få sina kullar utlagda på kattungesidan. Som medlem kan man även annonsera om väntade kullar och planerade parningar samt annonsera efter omplaceringshem till LaPermer och söka efter fodervärd.
Medlemmar har även tillgång till vår privata grupp på Facebook, där man kan diskutera allt kring vår avel, våra katter, hälsoaspekter mm.
Kontakta Agneta Canpolat via mail om ni tycker detta låter intressant eller har fler frågor så hjälper hon er.

Medlemmar i SVERAK (Sverige), NRR (Norge), FD (Danmark) & SK (Finland) följer FIFé standard.
LaPermen fick sitt preliminära godkännade vid FIFés generalförsamling i Madrid 31 maj 2013, och blev fullt godkänd på generalförsamlingen i Portugal i maj 2015!
För att få LaPermen godkänd i FIFé krävdes bla. att vi vid godkännandeutställningen (i Sverige i februari och i Holland i mars 2013) uppvisade ett större antal typlika individer – 3 st olika F6 och 15 st som är minst F4. För att uppnå ytterligare ett krav ställde vi under 2014 ut 15 stycken LaPermer till titlarna International Champion eller International Premier.