Pälsvården är enkel, en LaPerm fäller relativt lite och i kortare perioder. Att borsta ur med en borste då och då brukar fungera utmärkt. Det är även bra att kamma igenom pälsen med en grovtandad roterande tandkam, då denna typ av kam kan röra sig genom pälsen utan att slita i den. En vanlig smal tandkam är inte bra eftersom den drar ut lockarna.
Den päls LaPermen fäller brukar samlas i små dammråttor, vilket är lätt att städa bort.

  • Använd en roterande tandkam ett par gånger i månaden för att hålla pälsen fluffig utan att räta ut lockarna.
  • Genom att ibland lätt fukta pälsen med våta händer hålls lockarna täta och välformade.
  • Föna aldrig pälsen torr efter bad för då försvinner lockarna.
Tips på pälsvård inför utställning:

https://www.lapermcatclub.com/bathing-laperms
https://www.lapermcats.com/LPSAgrooming.html