– inom FIFé ställs LaPermen ut i kategori 2 –

Katterna tävlar för att bli klassvinnare och de vuxna katterna tävlar dessutom för att erhålla certifikat. Katterna i samma klass rangordnas och certifikat, ofta används bara ”cert”, kan endast ges till klassvinnare. Ju högre klass katten tävlar i desto högre poäng krävs för att den ska erhålla certifikat.

Om en katt får bedömningen ”draget certifikat” innebär detta att domaren anser att klassvinnaren inte når upp till de poäng som krävs för att få certifikat. Katten kan ändå få bedömningen ”excellent”.

OBS! Nya åldersindelningar från 1/1-2024.

Klass 12 – Ungdjur 4-8 månader

Klass för raskatt, okastrerad eller kastrerad. Katten ska vara minst fyra månader gammal men ska inte ha fyllt åtta månader (under aktuell utställningsdag)

Klass 11 – Junior 8-12 månader

Klass för raskatt, okastrerad eller kastrerad. Katten ska vara minst åtta månader gammal men ska inte ha fyllt tolv månader (under aktuell utställningsdag).

Okastrerad raskatt

Klass 9 – Öppen klass
Klass för okastrerad raskatt som uppnått minst 12 månaders ålder under utställningsdagen. Katt i klass 9 tävlar om CAC (Certificat d’Aptitude de Championat) – minst 93 poäng ska uppnås.

Tre CAC utdelade av tre olika domare ger titeln Champion. Det är valfritt i vilket land / länder dessa certifikat erhålls. Katten tävlar därefter vidare i klass 7.

Klass 7 – Champion
Klass för raskatt som har titeln Champion (CH). Katt i klass 7 tävlar om CACIB (Certificat d’Aptitude de Championat International de Beauté) – minst 95 poäng ska uppnås.

Tre CACIB, utdelade av tre olika domare i minst två olika länder ger titeln International Champion. Katten tävlar därefter vidare i klass 5.

Klass 5 – International Champion
Klass för raskatt som har titeln International Champion (IC). Katt i klass 5 tävlar om CAGCIB (Certificat d’Aptitude de Grand Championat International de Beauté) – minst 96 poäng ska uppnås.

För att erhålla titeln Grand International Champion och tävla vidare i klass 3 gäller: Antingen ska katten ha sex CAGCIB från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska katten ha åtta CAGCIB från minst fyra olika domare i två olika länder.

Klass 3 – Grand International Champion
Klass för raskatt som har titeln Grand International Champion (GIC). 
Katt i klass 3 tävlar om CACS (Certificat d’Aptitude au Championat Suprême) – minst 97 poäng ska uppnås.

För att erhålla titeln Supreme Champion och tävla vidare i klass 1 gäller: Antingen ska katten ha nio CACS från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska katten ha elva CACS från sex olika domare i två olika länder.

Klass 1 – Supreme Champion
Klass för raskatt som har titeln Supreme Champion (SC). Katt i klass 1 har uppnått den högsta titeln för okastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP.
Katt i klass 1 rangordnas inte.

Kastrerad raskatt

Klass 10 – Kastratklass
Klass för kastrerad raskatt som uppnått minst 12 månaders ålder under utställningsdagen. Katt i klass 10 tävlar om CAP (Certificat d’Aptitude de Premier) – minst 93 poäng ska uppnås.

Tre CAP utdelade av tre olika domare ger titeln Premier. Det är valfritt i vilket land / länder dessa certifikat erhålls. Katten tävlar därefter vidare i klass 8.

Klass 8 – Premier
Klass för kastrerad raskatt som har titeln Premier (PR). Katt i klass 8 tävlar om CAPIB (Certificat d’Aptitude de Premier International de Beauté) – minst 95 poäng ska uppnås.

Tre CAPIB, utdelade av tre olika domare i minst två olika länder ger titeln International Premier. 
Katten tävlar därefter vidare i klass 6.

Klass 6 – International Premier
Klass för kastrerad raskatt som har titeln International Premier (IP). Katt i klass 6 tävlar om CAGPIB (Certificat d’Aptitude de Grand Premier International de Beauté) – minst 96 poäng ska uppnås.

För att erhålla titeln Grand International Premier och tävla vidare i klass 4 gäller: Antingen ska katten ha sex CAGPIB från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska katten ha åtta CAGPIB från minst fyra olika domare i två olika länder.

Klass 4 – Grand International Premier
Klass för kastrerad raskatt som har titeln Grand International Premier (GIP).
Katt i klass 4 tävlar om CAPS (Certificat d’Aptitude au Premium Suprême) – minst 97 poäng ska uppnås.

För att erhålla titeln Supreme Premier och tävla vidare i klass 2 gäller: Antingen ska katten ha nio CAPS från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska katten ha elva CAPS från sex olika domare i två olika länder.

Klass 2 – Supreme Premier
Klass för kastrerad raskatt som har titeln Supreme Premier (SP). Katt i klass 2 har uppnått den högsta titeln för kastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP.
Katt i klass 2 rangordnas inte.

BIV – Bäst i variant. Delas ut för vuxen, junior, ungdjur och kastrat. Minst tre tävlande. 95 poäng.
NOM – Nominerad. Domaren utser sin bästa hane, bästa hona, bästa junior, bästa ungdjur, bästa kastrathane och bästa kastrathona i kategorin. 97 poäng.
BIS – Best in Show (Bästa katt inom kategorin). Domarnas nominerade katter inom samma kategori tävlar tillsammans i en panel. BIS blir bästa hane, bästa hona, bästa junior, bästa ungdjur, bästa kastrathane och bästa kastrathona. 100 poäng.

Enligt standarden fördelas 100 poäng för varje katt. Nedan kan du se hur poängen för en LaPerm fördelas inom respektive förbund: