kattutställning, en skönhetstävling för katt

Kattutställning har flera syften. Du får din katt bedömd och kan tävla om olika titlar samtidigt som du kan göra reklam för din eventuella kattuppfödning. Det är även en plats där kattägare och kattuppfödare kan träffas och umgås – och prata katt! Utställning är också viktigt för de besökare som kommer. Många som går i ”kattköpartankar” besöker kattutställning först eftersom de här får se flera olika raser och kan få kontakt med uppfödare. Samtidigt får besökarna en inblick i god katthållning (sunda, vackra och trevliga katter) och får se vilket fantastiskt och socialt sällskapsdjur katter är!

SP SE*Mirror Chelsea

Det kan vara nervöst att ställa ut sin katt första gången, det är en del att tänka på före och under utställningen. Vi rekommenderar att du går din klubbs utställningskurs för nybörjare, där får du lära dig grunderna och lär känna andra blivande utställare.

Här är en liten sammanfattning om hur det går till att ställa ut sin katt:

Utställningsinbjudan

På SVERAK’s hemsida finns en lista över aktuella utställningar. Dessa publiceras vanligtvis också i tidningen Våra Katter och finns hos utställningssekreteraren i varje klubb. Klubbarna har varierande anmälningstid till sina utställningar, tänk på att anmäla i god tid!

Utställningskrav

För att få ställa ut sin katt på en SVERAK-utställning, dvs arrangerad av en SVERAK-ansluten klubb, krävs att kattens ägare är medlem i en SVERAK-ansluten klubb, annat FIFé-förbund eller WCC (är man WCC-medlem krävs giltig utställarlicens). I samband med anmälan förbinder man sig att följa FIFés och SVERAK´s regler, och vid utställning i annat land ska man följa reglerna från respektive lands förbund.

Utöver att katten måste vara frisk och välvårdad, måste katten uppfylla följande krav för att få tillträde till utställning:

 • Raskatt: måste uppnå minst fyra månaders ålder under utställningsdagen.
 • Huskatt: måste vara lägst uppskattningsvis sex månader, och kastrerad då den är över tio månader.
 • Sällskapskatt: behöver inte vara katalogförd och det står klubben fritt att avgiftsbelägga sällskapskatt. Samma regler för tillträde till utställning gäller som för övriga katter vid utställning. Alla utställningar tar dock inte emot sällskapskatt.
 • ID-märkt: samtliga utställningskatter ska vara ID-märkta (gäller ej katt född före 1/7 1996) med chip eller vara öronmärkt. Kattens dokument (stamtavla, vaccinationskort etc) ska vara märkt med kattens ID-nummer på ett permanent sätt.
 • Vaccination: Katten ska vara vaccinerad mot kattpest och kattsnuva och kattherpes. Detta ska vara gjort minst 15 dagar före utställning och är giltig enligt veterinärens anteckningar.
 • Hörselintyg: för vit katt (EMS-kod w).
 • Okastrerade hankatter: över tio månader ska ha intyg om normal testikelstatus.
 • Kastrerade katter: över tio månader ska ha intyg om kastrering.
 • Kloklippt: klorna ska vara klippta på både fram- och baktassar.

Tillträde till utställning är ej tillåten om katten:

 • är digivande
 • är parad/dräktig
 • är döv
 • är sjuk eller kommer från hem eller katteri som är infekterat av smittsam sjukdom (inklusive öronskabb)
 • har erhållit rött kort (efter tre gula kort, sk “yellow card”)
 • har bortopererade klor

Att anmäla katt till utställning

Anmälan till svenska SVERAK utställningar gör ni via inloggningen på Mina Katter.

Samtidigt som anmälan görs betalar man in utställningsavgiften till den arrangerande klubbens konto. Glöm inte att ange samma namn på anmälningsblankett som på inbetalningen. Vid internetbetalning får man sällan plats att skriva alla uppgifter, skicka då ett mail med alla uppgifter till arrangerande klubbs kassör (adressen står på inbjudan). Detta underlättar oerhört!

Utställarbekräftelse

Har man fått plats på utställningen kommer, ett par veckor före utställningshelgen, en utställarbekräftelse från den arrangerande klubben. Där står också vilken tid veterinärincheckningen är osv. Kontrollera noga att alla uppgifter stämmer, om inte – kontakta den arrangerande klubben omedelbart. Om katten kan ta titel, tex bli champion eller premier, måste man ta med bedömningssedlarna från föregående utställningar där katten erhållit aktuella certifikat.

Förbereda katten

Då en kattutställning är en skönhetstävling måste man förbereda sin katt på bästa sätt. Katter som är smutsiga eller i dålig kondition får sämre bedömning och kan i värsta fall uteslutas från tävlan. Hur mycket och på vilket sätt man ska förbereda sin katt beror helt på vilken ras man har. Man kan vända sig till kattens uppfödare eller till sin kattklubb för tips och råd.

Vid ankomsten till utställningslokalen ska katterna veterinärbesiktigas. I samband med besiktningen visar man upp vaccinationsintyg och ID-märkningen kontrolleras. Efter besiktningen är det dags för incheckning och då visar man upp sin bekräftelse. Här får man också det katalognummer katten har, vilket också är det nummer som står på kattens bur.

Veterinärbesiktning och incheckning

Vid ankomsten till utställningslokalen ska katterna veterinärbesiktigas. I samband med besiktningen visar man upp vaccinationsintyg och ID-märkningen kontrolleras. Efter besiktningen är det dags för incheckning och då visar man upp sin bekräftelse. Här får man också det katalognummer katten har, vilket också är det nummer som står på kattens bur.

Om katten kan ta titel visar man upp bedömningssedlarna med tidigare erhållna certifikat före bedömningarna börjar. Dessa ska som regel visas i informationen eller sekretariatet.

Mats Askett

Till utställningsburen 

Burskynke med tak och underlägg; 
Man väljer själv vilket burskynke man vill ha, antingen man syr det själv eller köper det färdigt. Tänk på att skynket ska framhäva det bästa hos katten, inte gömma den. Välj ett tyg som klarar många tvättar, gärna i 60 grader. SVERAK´s burar har måtten 75 x 60 x 60 cm. Det är bra att ha med en takduk som man lägger över burtaket, det gör att katterna skyddas för skarp belysning samt att ljudet dämpas. Katten måste också ha någonting mjukt att ligga på i buren.

Kattlåda och sand; 
Tänk på att ha en låda som inte tar för stor plats i buren, och glöm inte spade och sand! Ibland bjuder arrangerande klubb på sand, detta står i så fall angivet på bekräftelse/inbjudan.

Mat och skålar; 
Katten måste ha tillgång till vatten i sin bur. Bäst är de skålar som man hänger på gallret – detta minskar risken för att katten blöter ner sig själv och underlaget. Oftast bjuder fodertillverkarna på provpåsar med torrfoder, men ta alltid med egen mat som katten är van vid.

Pälsvårdsartiklar; 
Ta med de tillbehör som krävs för just Din ras.

Att tänka på under utställningen

 • att inte blockera framför buren och i gången med stolar, trimbord och liknande
 • att inte byta bur utan att tillfråga utställningsledningen
 • utställd katt får ALDRIG lämna utställningen innan den den stängs, såvida man inte fått skriftligt tillstånd från utställningsledningen
 • om man vill ha inregistrerat titlar tagna i utlandet ska bedömningssedlarna mailas eller postas tillsammans med kattens namn, regnr o datum för titeln till Sydkattens utställningssekreterare

Till sist, glöm inte inte att ta med…

 • Stamtavla, har man inte fått sina SVERAK-stamtavlor ännu och anmält katten “under registrering” ska “under registreringsintyg” uppvisas
 • Intyg om vaccination och ID-märkning samt ev kastreringsintyg och ev hörselintyg
 • Utställarbekräftelse
 • En stol till dig själv. Det är långa dagar och man kan bli trött i benen

…katten!

Källa: Sydkatten.se

LYCKA TILL!

Har du frågor om utställning kontakta Lars Nielsen.