– inom FIFé ställs La Permen ut i kategori 2 –

Klass 12 – Ungdjur 4-7 månader

Klass för raskatt, okastrerad eller kastrerad. Katten ska vara minst fyra månader gammal men ska inte ha fyllt sju månader (under aktuell utställningsdag)

Klass 11 – Junior 7-10 månader

Klass för raskatt, okastrerad eller kastrerad. Katten ska vara minst sju månader gammal men ska inte ha fyllt tio månader (under aktuell utställningsdag).

Okastrerad raskatt

Klass 9 – Öppen klass
Klass för okastrerad raskatt som uppnått minst tio månaders ålder under utställningsdagen. Katt i klass 9 tävlar om CAC (Certificat d’Aptitude de Championat) – minst 93 poäng ska uppnås.

Tre CAC utdelade av tre olika domare ger titeln Champion. Det är valfritt i vilket land / länder dessa certifikat erhålls. Katten tävlar därefter vidare i klass 7.

Klass 7 – Champion
Klass för raskatt som har titeln Champion (CH). Katt i klass 7 tävlar om CACIB (Certificat d’Aptitude de Championat International de Beauté) – minst 95 poäng ska uppnås.

Tre CACIB, utdelade av tre olika domare i minst två olika länder ger titeln International Champion. Katten tävlar därefter vidare i klass 5.

Klass 5 – International Champion
Klass för raskatt som har titeln International Champion (IC). Katt i klass 5 tävlar om CAGCIB (Certificat d’Aptitude de Grand Championat International de Beauté) – minst 96 poäng ska uppnås.

För att erhålla titeln Grand International Champion och tävla vidare i klass 3 gäller: Antingen ska katten ha sex CAGCIB från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska katten ha åtta CAGCIB från minst fyra olika domare i två olika länder.

Klass 3 – Grand International Champion
Klass för raskatt som har titeln Grand International Champion (GIC). 
Katt i klass 3 tävlar om CACS (Certificat d’Aptitude au Championat Suprême) – minst 97 poäng ska uppnås.

För att erhålla titeln Supreme Champion och tävla vidare i klass 1 gäller: Antingen ska katten ha nio CACS från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska katten ha elva CACS från sex olika domare i två olika länder.

Klass 1 – Supreme Champion
Klass för raskatt som har titeln Supreme Champion (SC). Katt i klass 1 har uppnått den högsta titeln för okastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP.
Katt i klass 1 rangordnas inte.

Kastrerad raskatt

Klass 10 – Kastratklass
Klass för kastrerad raskatt som uppnått minst tio månaders ålder under utställningsdagen. Katt i klass 10 tävlar om CAP (Certificat d’Aptitude de Premier) – minst 93 poäng ska uppnås.

Tre CAP utdelade av tre olika domare ger titeln Premier. Det är valfritt i vilket land / länder dessa certifikat erhålls. Katten tävlar därefter vidare i klass 8.

Klass 8 – Premier
Klass för kastrerad raskatt som har titeln Premier (PR). Katt i klass 8 tävlar om CAPIB (Certificat d’Aptitude de Premier International de Beauté) – minst 95 poäng ska uppnås.

Tre CAPIB, utdelade av tre olika domare i minst två olika länder ger titeln International Premier. 
Katten tävlar därefter vidare i klass 6.

Klass 6 – International Premier
Klass för kastrerad raskatt som har titeln International Premier (IP). Katt i klass 6 tävlar om CAGPIB (Certificat d’Aptitude de Grand Premier International de Beauté) – minst 96 poäng ska uppnås.

För att erhålla titeln Grand International Premier och tävla vidare i klass 4 gäller: Antingen ska katten ha sex CAGPIB från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska katten ha åtta CAGPIB från minst fyra olika domare i två olika länder.

Klass 4 – Grand International Premier
Klass för kastrerad raskatt som har titeln Grand International Premier (GIP).
Katt i klass 4 tävlar om CAPS (Certificat d’Aptitude au Premium Suprême) – minst 97 poäng ska uppnås.

För att erhålla titeln Supreme Premier och tävla vidare i klass 2 gäller: Antingen ska katten ha nio CAPS från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska katten ha elva CAPS från sex olika domare i två olika länder.

Klass 2 – Supreme Premier
Klass för kastrerad raskatt som har titeln Supreme Premier (SP). Katt i klass 2 har uppnått den högsta titeln för kastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP.
Katt i klass 2 rangordnas inte.