La Perms of Scandinavia står för seriositet & kvalitet

La Perms of Scandinavia är en sida för seriösa skandinaviska La Perm uppfödare med samarbete och kvalitet i fokus.
De uppfödare som finns med på denna sidan har alla förbundit sig att följa de riktlinjer för kvalitet och hälsa som gäller för en La Perm.

Vi arbetar för att öka antalet La Permer i Sverige/Norden och visar upp rasen på kattens dag, utställningar, mässor mm. Vi ska alla arbeta gemensamt för att hålla en hög kvalitet på våra katter och en hög standard i våra katterier för att behålla en hög status på katter i allmänhet och La Permer i synnerhet.

Prisdumpning och huskattsavel / oregistrerade ungar är oacceptabelt och innebär så klart att man inte har i samarbetsgruppen att göra!

Vi har många goda kontakter med utländska uppfödare som vi samarbetar med.
Även här i Sverige har La Permen ökat stadigt de senaste åren och flera nya uppfödare har kommit till.
Vi har även någon uppfödare som registrerar genom TICA och WCF (fd IDP).

Medlemmar i SVERAK (Sverige), NRR (Norge), FD (Danmark) & SK (Finland) följer FIFé standard.
La Permen fick sitt preliminära godkännade vid FIFés generalförsamling i Madrid 31 maj 2013, och blev fullt godkänd på generalförsamlingen i Portugal i maj 2015!
För att få La Permen godkänd i FIFé krävdes bla. att vi vid godkännandeutställningen (i Sverige i februari och i Holland i mars 2013) uppvisade ett större antal typlika individer – 3 st olika F6 och 15 st som är minst F4. För att uppnå ytterligare ett krav ställde vi under 2014 ut 15 stycken La Permer till titlarna International Champion eller International Premier.